Hakkımızda

Düşler Akademisi / Kaş

http://argentineproductions.com/vivamus-lacus-augue-sodales/feed/ Düşler Akademisi Kaş, 2013 yılından beri eski Çukurbağ İlkokulunda faaliyet gösteren bir Köy Akademisidir. Engellilik ve kronik hastalıklar başta olmak üzere gerekçesi ne olursa olsun toplumsal dışlanmayı yaşayan birey ve gruplara; alternatif, yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemlerle ücretsiz olarak eğitim, üretim ve ortak yaşam hizmetleri sunar. Akademide tüm çalışmalar gönüllülük esasıyla yürütülür.

http://inourhands.com/therapeutic-tools/trendspotting-colouring-pages-adults/?relatedposts=1 Bir Alternatif Yaşam Merkezi olarak 4 ana konsepti aynı çatı altında birleştiren bir şemsiye örgütlenmedir.

1- ALTERNATIVE CAMP

buy phentermine imprint e5000 Spor aracılığı ile toplumsal değişimin en önemli uygulama örneklerinden biri olarak, spor – eğitim – entegrasyon ve tatil kampçılığı hizmetini 2002 yılından beri sunan ALTERNATIVE CAMP,

buy real phentermine 37.5 online Günümüze kadar  bu proje 8.000 ‘in üzerinde engelli ve sosyal dezavantajlı gence ve 1.000’İn üzerinde yerli ve yabancı gönüllüye ev sahipliği yapmıştır. Ülkede Alternatif Kamp modelini yaygınlaştırmak adına AYDER, gelen talepler doğrultusunda Van, Sinop, Fatsa, Artvin gibi illere giderek o bölgelerdeki sivil toplum örgütlerine, bölgelerinde yapacakları kamp uygulaması için gerekli mekan erişilebilirliği, yerel kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirlikleri konusunda destek vermektedir.

2- DÜŞLER AKADEMİSİ

http://rolemasterblog.com/page/3/ Kültür ve sanat eğitimleri veren özel ve resmi kurumların yok saydığı, seçkinci tutumlarla ve ön yargılarla sanat eğitimi süreçlerine dahil etmediği engelli bireylere her türlü sahne sanatları – plastik sanatlar ve görsel sanatlar eğitimlerinin ücretsiz olarak verildiği DÜŞLER AKADEMİSİ,

http://leedsunitedtrust.com/announcements/lufc-response-to-ticket-prices/ Düşler Akademisi eğitimlerinin sonucunda Düşler Kumpanyası, Social Inclusion Band, Düşler Mutfağı gibi kültür-sanat ve üretim gerçekleştiren oluşumlar sağlanmış ve engelli bireylerin sosyal hayata entegrasyonu gerçekleşmiştir.

3- SOSYAL GİRİŞİM PARKI

phentermine mexico Toplumun sosyal sorunlarına yenilikçi çözümler üretmek amacı ile projeler geliştirip uygulayan toplum liderlerlerinin, sosyal girişimcilerin ve sivil insiyatiflerin üretim ve paylaşım alanı olan SOSYAL GİRİŞİM PARKI,

”Yaşayarak öğrenme” alanı olarak projelendirilen Düşler Akademisi Kaş, evrensel tasarım ve doğal yapıyı koruyup, güçlendirme prensipleri göz önünde bulundurularak Türkiye’nin sosyal girimci adaylarının tüm taleplerini karşılayacak yeni bir buluşma alanıdır.

4- EKOLOJİK YAŞAM

phentermine mexico Kendine yeterlilik ve dogal yaşam döngüsünde tarımsal üretimin yapıldığı EKOLOJİK YAŞAM.

buy phentermine generic online Tesis içinde bulunan 3,5 dönüm arazi kullanılarak, kimyevi madde kullanılmadan tesisin tüm tarım ihtiyacının karşılanması, endüstriyel gıda ürünlerini tüketmeden ihtiyaç duyulan gıdaların üretiminin sağlanması hedeflenip, Yenilebilir enerji çözümleri ile modern şehir hayatı yerine ekolojik yaşam dinamikleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Akademinin en temel özellikleri ;

Gönüllülük

http://nmca-nm.org/?wholesalejerseys-7095_html Toplumsal değişimin en öncü ve dinamik gücü gönüllülerdir. Kısa veya uzun dönemli kaliteli zamanını inandığı bir girişime adayan kişiler tüketim toplumuna inat çağımızın yeni rol modelleri ve şövalyeleridir. Sosyal değişim projelerinin en önemli sürdürülebilirlik garantisi gönüllülük programlarıdır.

Farklılıklara Saygı

Engelli ve engelsiz ayırımı yapmaksızın, kişileri maddi güçlerine, etnik kökenlerine ve kültürel farklılıklarına göre ayrıştırmadan yaşamak; her türlü farklılığa saygı göstermek bütünlüklü bir dünya kardeşliği , eşit haklar ve fırsatlar yaklaşımımızın en güçlü ögelerindendir. Herkes için engelsiz ve eşit yaşam bir var olma biçimidir ve “ insani olan hiçbir şey bize yabancı değil” dir.!

Karşılıksız Paylaşım

http://pittsbororoadhouse.com/jim-quick-coastline-at-the-pittsboro-roadhouse/ Hep almak ve hep tüketmek üzerine kurulu her şey.. oysa vermeyi de bilmek ve var olanı paylaşabilmek gerçek zenginliktir. Edindiğimiz tecrübeler, biriktirdiğimiz bilgiler ve duygularımız karşılığını beklemeksizin paylaşıma açıktır.

Kültürler Arası Etkileşim

Teknoloji iletişimi hızlandırıyor sanal olarak. Başka coğrafyaların ve kültürlerin gerçekliğine tam yabancılaşmadan çapraz etkileşimlere, ortak yaşam alanlarına ve sınır tanımayan düşlere ihtiyaç var köprüler kurmak için .Anlamlı ve üretken bir ortak yaşam döngüsü için farklı kültürleri, yerel yaşam alışkanlıklarını, değişik beklentileri ön yargısızlığın ve tereddütsüz kabul etmenin süzgecinden geçirmek bizleri aynılaştırıyor.. Yabancılaşmaya ayak direyerek..!

Pozitif Düşünce

online phentermine doctors Ekonomik krizler, işsizlik, çevre kirliliği, yoksulluk ve savaşlar dünyayı yaşanmaz bir yer haline getiriyor her geçen gün küreselleşmiş bir etki sarmalı içinde. Mevcut sistemlerin açmazı insanlığı karanlığa sürüklüyor. Toplumsal değişim kaçınılmaz biçimde kendini dayatıyor ve pozitif düşünce, tüm insanlığın geleceğe umut beslemesine ve değişimin kendisinden başlayacak olduğunu görmesine neden oluyor. Dünyada görmek istediğimiz değişim ne ise önce biz o olalım…!

Evrensel Tasarım

Herkes için dünyayı yeniden tasarlamak gerekiyor. ”Normal” tanımlamaları ile kalıcı veya geçici engellilik durumları yaşayan birey ve toplulukları toplumsal yaşamda yok sayan her türlü çevre ve bina düzenlemesine, ürün geliştirilmesine ve konsept oluşturulmasına karşı evrensel tasarım herkes içindir. Toplumsal yaşamın tüm alanlarına eşit fırsatlarla erişim esastır.

Yenilikçi Üretim

phentermine hcl 8mg Teknolojideki hızlı ve devasa gelişmelere rağmen sosyal sorunlar yumağına dönüşen 21.yuzyılın çıkış arayışlarında sosyal girişimcilik yeni bir alternatif sayfa açıyor. Alternatif, yenilikçi ve sürdürülebilir girişimler yeni bir tür devrimcilik haraketine dönüşüyor. Klasik, tutucu, resmi, ideolojik ve tekdüze yaklaşımlar yerine yenlikçi düşünce ve uygulamaların geçmesi kaçınılmazdır. Düşünce üretiminden endüstriyel tasarım ürünlerine , bütün üretim süreçlerinde yaratıcı ve yenilikçi sosyal girişimcilik alternatiflerini temel alıyoruz.

Yolculuğumuz

1997

Kaptan Cousteau’nun Okyanusların “Özgürleştirici Gücü” temalı  belgeselinden etkilenen, okyanusların ve denizlerin engelliler üzerinde özgürleştirici etkilerinin olduğunu düşünen Ercan Tutal, 1997 yılında engelli gruplarına yönelik daha önce Türkiye’de hiç gerçekleştirilmemiş bir proje olan ”Dalmak Özgürlüktür”ü  bireysel inisiyatifle hayata geçirmeye karar verir. Her türlü engel grubundan, 3.000 den fazla engelli birey su altında özgürlük hissini yaşama şansı bulmuştur.
2002

Alternatif Kamp 2002 yılında bir işadamının bireysel finansal desteği ile başlar. Dalış programlarının da bünyesinde gerçekleştirildiği bu projeyle, engelliler ve farklı ihtiyaç grupları spor, eğitim, tatil ve entegrasyon altyapısı oluşturulur. Alternatif Kamp; yüzme, snorkling, serbest dalış, aletli dalış, çoğu su sporu, su jimnastiği, yapay tırmanma, plaj voleybolu, bocce, aerobik sabah sporu, basketbol, badminton, tenis, masa tenisi, binicilik, dağ bisikleti, outdoor aktiviteleri gibi sporun tüm alanlarında özel ihtiyaç gruplarına uygun spor altyapısı kurmuştur. Alternatif Kamp, her sene 6 ay boyunca çeşitli spor, sanat, kültür eğitimi ve etkinliklerinin gerçekleştirildiği birer haftalık kamp hizmeti vermekte ve eğitim kampları daha çok Ege ve Akdeniz sahillerinde gerçekleştirilmektedir. . Gelen talepler doğrultusunda Van, Sinop, Fatsa, Artvin gibi illere giderek o bölgelerdeki sivil toplum örgütlerine, bölgelerinde yapacakları kamp uygulaması için gerekli mekan erişilebilirliği, yerel kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirlikleri konusunda destek vermektedir.
2002

Ulusal ve uluslararası platformda öncü ve örnek bir model olan Alternatif Kamp bir toplumsal dönüşüm projesi haline gelir. Alternatif Kamp projesinin hayata geçiş sürecinde sürdürülebilir olması için bir proje olmaktan çıkıp bir kurum kimliğine bürünmesi ile bir tüzel kimlik ihtiyacı doğar. Ercan Tutal ülkede çok sayıda bulunan dernek ve vakıf enflasyonuna katkıda bulunmamak için mevcut kurumlardan birinin bünyesinde de çalışmaların devamlılığını sağlayabileceğini düşünür. Bu nedenle Türkiye’de mevcut engellilik ve sporla ilgili olan kurumların çatısı altında projenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çeşitli görüşmelerde bulunur. Ancak bu konudaki girişimler sonuçsuz kaldığı için bu engeli aşma yöntemi olarak tüm projelerini kapsayan çatı bir organizasyon yapısında olan AYDER (Alternatif Yaşam Derneği)’ni hayata geçirir.

2008

Fiziksel ve zihinsel engellerinden ötürü “sosyal dışlanmışlık” yaşayan sosyal ve ekonomik dezavantajlı kişiler için sanat, kendini ifade etmek, yeni fikirler üretmek ve topluma ekonomik anlamda eşit olarak katılabilme imkanı verme açısından çok  önemli bir fırsat. Bu fırsattan yola çıkarak bir iş modeli haline dönüşen Düşler Akademisi Projesi, sanatı kullanarak sosyal dışlanmayı kırmak, engelli bireylerin aktif, yaratıcı ve üretken olmalarına imkan tanımak amacıyla 2008 yılında ilk çalışmalara başladı.

2009

http://inourhands.com/skills-building/recognising-depression-short-guide-parents/ Social Inclusion Band 2002’den bu güne engelli ve sosyal dezavantajlı gençlerin hayata eşit katılımı için kültür, sanat ve spor projeleri üreten Alternatif Yaşam Derneği(AYDER)’nin Düşler Akademisi bünyesinde gerçekleştirdiği yenilikçi ve girişimci bir projesidir.  Dünyanın çeşitli ülkelerinden toplumsal duyarlılığa sahip sanatçıların bir araya gelerek farkındalık yaratmayı amaçladığı Uluslararasıuluslararası bir sosyal sorumluluk projesidir.

2009

http://rowaytongardeners.org/christmas-market-workshops-are-coming-up/photo-2-16/?ajaxCalendar=1 Düşler Kumpanyası, sanatla uğraşmak isteyen ve belki de bunu meslek edinmek isteyen sosyal dezavantajlı ve engelli gençlerin bu isteklerini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş bir dans ve tiyatro topluluğudur. Düşler Kumpanyası’nın ilk oyunu “ Bir Aşk Hikayesi” Uluslararasıengelli festivali olan “Çılgın Sanat Festivali”nde sahnelenmiştir… Oyunculara etnik 34 ekibi ve Manuel Reina dansları ile eşlik etmişti.

2012

Düşler Akademisi’nin bir alt projesi olarak hayata geçen Düşler Mutfağı, bir yandan Düşler Akademisi’nin toplumsal katılım amacını desteklerken, bir yandan gelir getirici bir model oluşturmayı hedefler.

cheapest phentermine pills online Bir eğitim atölyesi ve imalathane olarak hizmet veren Düşler Mutfağı, müşterilerine catering hizmeti sunarken farklı engel gruplarından katılımcılarına pastacılık alanında mesleki beceri kazandırır. Bir sosyal işletme modeli temelinde, elde ettiği geliri daha fazla dezavantajlı gencin aktivitelerden faydalanması için kullanır.

2014

Mayıs 2013’te restorasyonuna başlanan yaşayarak öğrenme merkezi, sosyal girişim, kültür-sanat ve doğa parkı Düşler Akademisi Kaş, Nisan 2014’te hizmete açıldı.